Lijekovi

Aclexa 100 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Aclexa 100 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-588044913
Djelatna tvar celekoksib
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 100 mg celekoksiba
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Krka - farma d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.01.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/778
Urbroj 381-12-01/30-19-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AH01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak