Lijekovi

Dasatinib Sandoz 70 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Dasatinib Sandoz 70 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-763443389
Djelatna tvar dasatinib
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 70 mg dasatiniba
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 17.02.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/169
Urbroj 381-12-01/70-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EA02
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak