Lijekovi

Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Dipperam HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-731274101
Djelatna tvar amlodipinbesilat
valsartan
hidroklorotiazid
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata), 160 mg valsartana i 25 mg hidroklorotiazida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka
Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka
Novartis Farma S.p.A., Torre Annunziata (Napulj), Italija
Novartis Farmacéutica S.A., Barcelona, Španjolska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 26.10.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/23-02/140
Urbroj 381-12-01/70-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09DX01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Povratak