Lijekovi

Ambrisentan AOP 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ambrisentan AOP 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-194978440
Djelatna tvar ambrisentan
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg ambrisentana
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka
Delorbis Pharmaceuticals Ltd, Lefkosia, Ergates, Cipar
Nositelj odobrenja AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Leopold-Ungar-Platz 2, Beč, Austrija
Datum rješenja 30.11.2020.
Rok rješenja 30.11.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/80
Urbroj 381-12-01/14-20-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C02KX02
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 30. studenoga 2020. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Wilhelminenstrasse 91/IIf, 1160 Beč, Austrija obvezan je provesti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Ambrisentan AOP 10 mg filmom obložene tablete (ambrisentanum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čini kartica za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskog programa, uključujući komunikacijski plan, način distribucije kao i sve ostale aspekte programa s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Pakiranja

Povratak