Lijekovi

Rokuronijev bromid B. Braun 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

Naziv lijeka Rokuronijev bromid B. Braun 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju
Broj odobrenja HR-H-972591010
Djelatna tvar rokuronijev bromid
Sastav svaki ml otopine za injekciju/infuziju sadrži 10 mg rokuronijevog bromida
Farmaceutski oblik Otopina za injekciju / infuziju
Proizvođač B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Njemačka
Nositelj odobrenja B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, Melsungen, Njemačka
Datum rješenja 01.12.2020.
Rok rješenja 01.12.2025.
Klasa UP/I-530-09/20-01/188
Urbroj 381-12-01/154-20-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M03AC09
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak