Lijekovi

Dasatinib Zentiva 50 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Dasatinib Zentiva 50 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-011631278
Djelatna tvar dasatinib
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg dasatiniba
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemska
Nositelj odobrenja Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Prag 10, Češka
Datum rješenja 09.02.2021.
Rok rješenja 09.02.2026.
Datum ukidanja rješenja 02.02.2023.*
Klasa UP/I-530-09/20-01/226
Urbroj 381-12-01/70-21-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EA02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Povratak