Lijekovi

Acetilsalicilatna kiselina Bausch Health 75 mg želučanootporne tablete

Naziv lijeka Acetilsalicilatna kiselina Bausch Health 75 mg želučanootporne tablete
Raniji naziv Acetilsalicilatna kiselina Health-Med 75 mg želučanootporne tablete
Broj odobrenja HR-H-716610464
Djelatna tvar acetilsalicilatna kiselina
Sastav jedna želučanootporna tableta sadrži 75 mg acetilsalicilatne kiseline
Farmaceutski oblik želučanootporna tableta
Proizvođač ICN Polfa Rzeszow S.A, Rzeszow, Poljska
Nositelj odobrenja Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska
Datum rješenja 15.04.2022.
Rok rješenja 08.07.2026.
Klasa UP/I-530-09/20-01/43
Urbroj 381-12-01/154-22-11
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC06
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak