Lijekovi

Tikagrelor Pharmascience 60 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tikagrelor Pharmascience 60 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-899675847
Djelatna tvar tikagrelor
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 60 mg tikagrelora
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Proizvođač AdAlvo Limited, San Gwann, Malta
Labormed - Pharma S.A., 3rd District, Bukurešt, Rumunjska
Nositelj odobrenja Pharmascience International Limited, Lampousas, 1, Nicosia, Cipar
Datum rješenja 11.03.2022.
Rok rješenja 11.03.2027.
Klasa UP/I-530-09/21-01/188
Urbroj 381-12-01/38-22-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC24
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Povratak