Lijekovi

Duloksetin STADA 90 mg tvrde želučanootporne kapsule

Naziv lijeka Duloksetin STADA 90 mg tvrde želučanootporne kapsule
Broj odobrenja HR-H-549010599
Djelatna tvar duloksetinklorid
Sastav jedna tvrda želučanootporna kapsula sadrži 90 mg duloksetina (u obliku duloksetinklorida)
Farmaceutski oblik Želučanootporna kapsula, tvrda
Proizvođač STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Njemačka
Clonmel Healthcare Ltd., Clonmel, Co. Tipperary, Irska
STADA Arzneimittel GmbH, Beč, Austrija
Centrafarm Services B.V., Breda, Nizozemska
Nositelj odobrenja Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.09.2022.
Rok rješenja 28.09.2027.
Klasa UP/I-530-09/21-01/57
Urbroj 381-12-01/38-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N06AX21
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Duloksetin

90 mg

želučanootporna kapsula, tvrda

Povratak