Lijekovi

Daforbis 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Daforbis 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-807526798
Djelatna tvar dapagliflozin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg dapagliflozina
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Proizvođač Mylan Germany GmbH , Bad Homburg, Hesse, Njemačka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 15.11.2023.
Rok rješenja 06.09.2028.
Klasa UP/I-530-09/22-01/34
Urbroj 381-12-01/70-23-11
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A10BK01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Pakiranja

Povratak