Lijekovi

Vitamin D3 Krka 30 000 IU tablete

Naziv lijeka Vitamin D3 Krka 30 000 IU tablete
Broj odobrenja HR-H-851694206
Djelatna tvar kolekalciferol, koncentrat, prašak
Sastav Jedna tableta sadrži 30 000 IU (750 mikrograma) kolekalciferola (vitamina D3).
Farmaceutski oblik Tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 2 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-851694206-01]
4 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-851694206-02]
6 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-851694206-03]
8 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-851694206-04]
12 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-851694206-05]
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 21.03.2024.
Rok rješenja 21.03.2029.
Klasa UP/I-530-09/23-01/71
Urbroj 381-12-01/286-24-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A11CC05
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak