Lijekovi

Apaurin 10 mg tablete

Naziv lijeka Apaurin 10 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-336455566
Djelatna tvar diazepam
Sastav svaka tableta sadrži 10 mg diazepama
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 06.08.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/819
Urbroj 381-12-01/30-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05BA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak