Lijekovi

Ziaxel 10 mg raspadljive tablete za usta

Naziv lijeka Ziaxel 10 mg raspadljive tablete za usta
Raniji naziv Olanzapin Genera 10 mg raspadljive tablete za usta
Broj odobrenja HR-H-540608268
Djelatna tvar olanzapin
Sastav svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg olanzapina
Farmaceutski oblik raspadljiva tableta za usta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-540608268-01]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 11.12.2017.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 11.10.2021.*
Klasa UP/I-530-09/15-02/484
Urbroj 381-12-01/38-17-10
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak