Lijekovi

Ziaxel 5 mg raspadljive tablete za usta

Naziv lijeka Ziaxel 5 mg raspadljive tablete za usta
Raniji naziv Olanzapin Genera 5 mg raspadljive tablete za usta
Broj odobrenja HR-H-195275192
Djelatna tvar olanzapinum
Farmaceutski oblik raspadljiva tableta za usta
Jačina 5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-195275192-01]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 11.12.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/483
Urbroj 381-12-01/38-17-13
Sastav svaka raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg olanzapina
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak