Lijekovi

Baza lijekova

Lijek, sukladno čl. 3 Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.), jest svaka tvar ili kombinacija tvari prikazana sa svojstvima liječenja ili sprječavanja bolesti kod ljudi ili svaka tvar ili kombinacija tvari koja se može upotrijebiti ili primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili za postavljanje medicinske dijagnoze.

Tvar iz ovoga članka može biti:

  • ljudskoga podrijetla, npr. ljudska krv i proizvodi iz ljudske krvi,
  • životinjskog podrijetla, npr. mikroorganizmi, životinje, dijelovi organa, izlučine životinja, toksini, ekstrakti, proizvodi iz krvi,
  • biljnog podrijetla, npr. mikroorganizmi, biljke, dijelovi biljaka, izlučine biljaka, biljni ekstrakti,
  • kemijskog podrijetla, npr. kemijski elementi, kemijske tvari prirodnog podrijetla i kemijski proizvodi dobiveni sintezom,

U Republici Hrvatskoj u prometu mogu biti samo oni lijekovi koji imaju odobrenje za stavljanje u promet koje daje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili Europska komisija.

Baza lijekova sadrži podatke o svim lijekovima koji imaju odobrenje za stavljanje u promet koje je dao HALMED kao i informacije o lijekovima za koje je odobrenje dala Europska komisija temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Riječ je o lijekovima odobrenima centraliziranim postupkom za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije. Više informacija o centralizirano odobrenim lijekovima dostupno je na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

U bazi su, za sve lijekove, dostupni sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka. i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka..

Bazu lijekova moguće je pretraživati prema jednom ili više kriterija prikazanih u Tražilici. Ako vaš uvjet pretrage nije određeni lijek, nego želite dobiti podatke o više lijekova jednakog ili sličnog naziva, jednake djelatne tvari, ATK skupine ili jednakog nositelja odobrenja i sl. preporuka je da se kao kriteriji pretraživanja koriste Naziv lijeka, Djelatna tvar ili ATK, jer će pretraživanjem biti obuhvaćeni i centralizirano odobreni lijekovi.

Rezultate pretraživanja moguće je preuzeti u obliku Excel tablice (.xls datoteka).

Pretražite bazu lijekova

-

-

Podatke o novoodobrenim lijekovima objavljujemo jednom mjesečno u dijelu Novosti.

Za sve dodatne upite slobodno nam se obratite putem poveznice Pišite nam.

Popis rješenja o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sukladno članku 58. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) na HALMED-ovim internetskim stranicama dostupan je popis rješenja o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Popis, koji se redovito ažurira, obuhvaća podatke o lijekovima za koje su odobrenja za stavljanje u promet ukinuta u razdoblju od 2009. godine. Ovi podaci su dostupni u tablici koja se nalazi pod poveznicom u nastavku teksta. Radi jednostavnijeg korištenja, podaci u tablici podijeljeni su prema godinama.

Antidoping

Popise lijekova odobrenih u Republici Hrvatskoj koji sadrže neku od tvari zabranjenih Popisom zabranjenih sredstava WADA-e (World Anti-Doping Agency - Svjetska antidopinška agencija) objavljuje na svojim internetskim stranicama Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Stranici Službe za antidoping HZJZ-a na kojoj su navedeni popisi dostupni možete pristupiti ovdje.

Na vrh stranice