Medicinski proizvodi

Baza medicinskih proizvoda

Ovdje možete pronaći podatke o medicinskim proizvodima koji se prema evidenciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode nalaze na tržištu Republike Hrvatske.

Medicinski proizvod (prema članku 3. Zakona o medicinskim proizvodima, Narodne novine, br. 76/13.) je instrument, naprava, uređaj, programska podrška, materijal ili drugi predmet za humanu uporabu koji se upotrebljava samostalno ili zajedno s nekim drugim predmetom uključujući i programsku podršku za dijagnostičke ili terapeutske svrhe, a koja je nužna za njegovu pravilnu primjenu. Medicinski proizvod svoje glavno namjeravano djelovanje u/ili na ljudskom tijelu ne postiže farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim učincima, iako njegovo djelovanje može biti potpomognuto takvim učincima.

Medicinski proizvod namijenjen je:

  • dijagnosticiranju, sprečavanju, praćenju, liječenju i ublažavanju bolesti
  • dijagnosticiranju, praćenju, liječenju, kontroli, ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka
  • ispitivanju, otklanjanju ili nadomještanju ili preinaci anatomskih ili fizioloških funkcija organizma
  • kontroli začeća.

Podaci o medicinskim proizvodima razvrstani su u dvije baze podataka i to:

Podaci o pojedinačnim medicinskim proizvodima upisuju se u bazu automatskim prijenosom podataka zaprimljenih u elektroničkom obliku od podnositelja obavijesti te stoga postoji mogućnost da sadrže pogreške. Molimo da nas o svim eventualno uočenim pogreškama u bazi izvijestite putem elektroničke pošte na adresu medpro@halmed.hr kako bismo ih uklonili u najkraćem mogućem roku.

Baze medicinskih proizvoda možete pretraživati prema jednom ili više kriterija.

Rezultate pretraživanja moguće je preuzeti u obliku Excel tablice (.xls datoteka).

Pretražite bazu medicinskih proizvoda

-

Na vrh stranice