Novosti i edukacije

Obilježena deseta godišnjica Konvencije MEDICRIME: zemlje pozvane da ratificiraju Konvenciju

23.12.2021.

U prosincu ove godine obilježena je deseta godišnjica Konvencije MEDICRIME. Ovim povodom dana 2. prosinca održana je online konferencija posvećena Konvenciji, njenoj važnosti, dobrim praksama i izazovima vezanima uz pandemiju bolesti COVID-19, na kojoj su sudjelovali predstavnici HALMED-a.

Konvencija MEDICRIME, punim nazivom Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju, prvi je međunarodni instrument kaznenog prava kojim se krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kažnjiva djela.

U deklaraciji posvećenoj desetoj obljetnici Konvencije, Odbor ministara Vijeća Europe pozvao je zainteresirane zemlje koje dosad to nisu učinile da ratificiraju Konvenciju MEDICRIME.

Republika Hrvatska Konvenciju je potpisala u rujnu 2015. godine te ju je, kao trinaesta država članica Vijeća Europe, ratificirala u rujnu 2019. godine, slijedom čega je Konvencija stupila na snagu u RH dana 1. siječnja 2020. godine.

Ova prekretnica, deseta godišnjica Konvencije, obilježava se u kontekstu povećane trgovine krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima povezanima s pandemijom bolesti COVID-19 (krivotvorena cjepiva ili maske koje se mogu ispostaviti neučinkovitima ili opasnima za korisnike), kao i drugim proizvodima, kao što su lijekovi protiv raka i lijekovi protiv bolova.

"Iako su problemi protiv kojih se Konvencija MEDICRIME trebala boriti danas veći nego prije 10 godina, sposobnost ovog sporazuma da se uhvati u koštac s tim zločinima jača je nego ikad. Pozivam vlade u Europi i drugim zemljama širom svijeta da iskoriste ovu obljetnicu i razmotre sigurnost i zaštitu koju ratifikacija sporazuma nudi građanima. Sa svakom dodatnom zemljom koja potpiše Konvenciju, nanosi se novi udarac kriminalu i organiziranom kriminalu", istaknula je uoči konferencije Marija Pejčinović Burić, glavna tajnica Vijeća Europe.

Konvencija MEDICRIME pruža okvir za suradnju između nadležnih zdravstvenih, policijskih i carinskih tijela na nacionalnoj i međunarodnoj razini, donošenje mjera za suzbijanje kriminala u suradnji s privatnim sektorom, učinkovito procesuiranje počinitelja i zaštitu žrtava i svjedoka. Kao jedini pravno obvezujući međunarodni instrument u ovoj sferi, Konvencija ima utjecaj u cijelom svijetu.
Konvencija, u čijoj su izradi sudjelovali predstavnici HALMED-a, usvojena je od strane Odbora ministara Vijeća Europe 9. prosinca 2010. godine. Konvenciju je do sada ratificiralo 18 zemalja, od kojih su četiri države izvan članstva Vijeća Europe (Bjelorusija, Benin, Burkina Faso i Gvineja). Osamnaest drugih zemalja potpisalo ju je, a dvije su pozvane da pristupe potpisivanju (Kongo, Tunis). Navedene brojke pokazuju koliko je Konvencija cijenjena na međunarodnom planu i koliko je učinkovit okvir koji ona pruža.

Podsjećamo, u kolovozu 2020. godine Vijeće Europe donijelo je Preporuke za primjenu Konvencije MEDICRIME u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, o kojima je HALMED izvijestio na svojim internetskim stranicama. Preporukama se naglašava važnost djelovanja država članica Vijeća Europe i drugih država stranaka Konvencije u skladu s Konvencijom u svrhu zaštite javnog zdravlja od krivotvorenih farmaceutskih proizvoda i sličnih kažnjivih djela tijekom trajanja pandemije bolesti COVID-19.Izvorna verzija teksta Preporuka na engleskom jeziku dostupna je ovdje, dok je tekst Preporuka pripremljen na hrvatskom jeziku moguće preuzeti ovdje.

Na vrh stranicePovratak