Promet, proizvodnja i inspekcija

Hrvatska baza podataka

Podaci o izdanim odobrenjima i potvrdama o provođenju dobre proizvođačke prakse objavljuju se na internetskim stranicama HALMED-a u hrvatskoj bazi podataka koja je dostupna ovdje. Bazu možete pretražiti prema jednom ili više kriterija.

Rezultate pretraživanja moguće je preuzeti u obliku Excel tablice (.xls datoteka).

Podaci koji su dostupni u ovoj bazi unose se u europsku bazu podataka, EudraGMDP koja je dostupna ovdje.