Lijekovi

Pregled svih lijekova koji imaju odobreni bezreceptni status

Do pregleda podataka o svim odobrenim bezreceptnim lijekovima moguće je doći pretraživanjem baze lijekova HALMED-a na način da se kao kriterij pretraživanja odabere "Način izdavanja", gdje je potrebno upisati "bez recepta", te odabere "TRAŽI".

Na opisani način ispisat će se svi lijekovi koji imaju odobreni bezreceptni status s mogućnošću pregleda dodatnih informacija za pojedini lijek. Odabirom pojedinog lijeka moguć je pregled svih važnih podataka o izabranom lijeku (djelatna/e tvar/i, farmaceutski oblik, pakiranje, proizvođač, nositelj odobrenja, datum rješenja, rok rješenja, klasa i urudžbeni broj rješenja, sastav lijeka, odobreni način izdavanja, način oglašavanja prema stanovništvu, ATK oznaka te sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku).