Farmakovigilancija

Globalna kampanja Take&Tell

Uppsala Monitoring Centre (UMC), suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koji vodi svjetsku bazu nuspojava VigiBase, pokrenuo je kampanju pod nazivom "Take&Tell". Navedenom se kampanjom pod geslom "Zajedno do sigurnijih lijekova" na globalnoj razini promiče preuzimanje aktivnije uloge pacijenata u liječenju i praćenju sigurnosti primjene lijekova. Kampanja je prvenstveno usmjerena na pacijente, liječnike, ljekarnike, predstavnike regulatornih tijela, međunarodne interesne skupine u zdravstvu i predstavnike medija, ali i sve koji su na bilo koji način povezani s primjenom lijekova.

U svrhu prenošenja poruka kampanje pokrenuta je internetska stranica www.takeandtell.org, koja sadrži korisne informacije i edukativne materijale o nuspojavama lijekova, te je snimljena pjesma čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja sumnji na nuspojave.

Također, u sklopu kampanje razvijena je mobilna aplikacija koja omogućuje pacijentima i korisnicima lijekova da bilježe i prate svoje simptome za koje sumnjaju da su moguća nuspojava, kako bi o njima mogli što jednostavnije i učinkovitije informirati svog liječnika.

Mobilnu aplikaciju "Take&Tell"možete preuzeti ovdje, a istoimenu pjesmu možete poslušati u nastavku.