Farmakovigilancija

Informacije vezane uz lijekove koji su podvrgnuti dodatnom praćenju

Poticanje i olakšavanje postupka prijavljivanja nuspojava od strane zdravstvenih radnika i pacijenata jedan je od zahtjeva nove farmakovigilancijske legislative kojom su na razini Europske unije dodatno postrožene postojeće obveze praćenja sigurnosti primjene lijekova kako bi se, putem bolje prevencije, detekcije sigurnosnih signala i ocjene nuspojava na lijekove, još snažnije doprinijelo unapređivanju sigurnosti pacijenata.

U skladu sa zahtjevima navedene farmakovigilancijske legislative, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je početkom rujna 2013. godine započela javnu edukativnu kampanju kojom se među pacijentima i korisnicima lijekova promiče važnost čitanja uputa o lijeku i prijavljivanja nuspojava. Kampanjom se građane želi upoznati da, uz informacije koje dobivaju od kvalificiranih zdravstvenih radnika, dodatne informacije mogu dobiti čitanjem upute o lijeku, ali ih se želi i potaknuti da se prijavljivanjem nuspojava na lijekove aktivno uključe u liječenje i praćenje sigurnosti primjene lijekova.

U skladu s navedenim pristupom, u Europskoj uniji je uveden i novi postupak označavanja lijekova koji se nalaze pod posebnim praćenjem regulatornih tijela. Ti su lijekovi označeni kao lijekovi pod "dodatnim praćenjem".

Lijekovi pod dodatnim praćenjem u svojem sažetku opisa svojstava lijeka i uputi o lijeku imaju istaknut simbol okrenutog istostraničnog crnog trokuta i kratku rečenicu koja objašnjava što simbol znači:

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.

Crni trokut će se koristiti u svim državama članicama Europske unije kako bi se identificirali lijekovi pod dodatnim praćenjem. Taj simbol pojavit će se u sažecima opisa svojstava lijeka i uputama lijekova na koje se odnose od jeseni 2013. godine. Crni trokut neće biti istaknut na vanjskom pakiranju ili označivanju lijekova.

Što znači crni trokut?

Sve se lijekove pomno prati nakon stavljanja u promet u EU. Ako je lijek označen crnim trokutom, to znači da ga se prati intenzivnije od ostalih lijekova. To je općenito zbog toga što je o tom lijeku dostupno manje informacija nego o drugim lijekovima, primjerice, jer je nov na tržištu ili zato što postoje ograničeni podaci o njegovoj dugoročnoj primjeni. Crni trokut ne znači da lijek nije siguran za primjenu već je njegova namjena aktivno potaknuti zdravstvene radnike i pacijente da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka označenog ovim simbolom.

Koje se lijekove dodatno prati?

Obveza dodatnog praćenja uvijek se primjenjuje na sve lijekove u sljedećim kategorijama:

  • lijekovi koji sadrže novu djelatnu tvar koja je odobrena u EU nakon 1. siječnja 2011. godine,
  • biološki lijekovi, poput cjepiva ili lijekova iz ljudske plazme (krvi), odobreni nakon 1. siječnja 2011. godine (svi biološki lijekovi, uključujući bioslične lijekove),
  • lijekovi za koje je nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan provesti ispitivanja sigurnosti primjene lijeka nakon stavljanja u promet (PASS), primjerice, kako bi se osiguralo više podataka o dugoročnoj primjeni lijeka ili o rijetkim nuspojavama koje su uočene tijekom kliničkih ispitivanja,
  • lijekovi koji su dobili uvjetno odobrenje za stavljanje u promet (u slučaju kada nositelj odobrenja mora dostaviti više podataka o lijeku) ili su odobreni pod iznimnim okolnostima (kada postoje specifični razlozi zašto proizvođač ne može osigurati iscrpne podatke o lijeku).

Drugi lijekovi također mogu biti podvrgnuti dodatnom praćenju na zahtjev Europske komisije ili regulatornog tijela nadležnog za lijekove pojedine zemlje članice EU-a u suradnji s Povjerenstvom za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA).

Tko i kako određuje koje se lijekove dodatno prati?

U travnju 2013. godine Europska agencija za lijekove (EMA) je prvi put objavila europski popis lijekova pod dodatnim praćenjem, o čemu možete pročitati ovdje. Navedeni popis svaki mjesec pregledava PRAC te se aktualna verzija popisa može pronaći na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje. Više informacija o lijekovima pod dodatnim praćenjem dostupno je ovdje.

Lijek se može staviti na popis kada je odobren po prvi put ili bilo kada tijekom njegovoga životnog ciklusa, a ostaje pod dodatnim praćenjem tijekom pet godina ili sve dok PRAC ne odluči ukloniti ga s navedenog popisa.

Zašto se sve lijekove prati nakon što su odobreni?

Europska regulatorna tijela odlučuju odobriti lijekove nakon ocjene njihove koristi i rizika na temelju rezultata kliničkih ispitivanja i laboratorijskih testiranja. Samo lijekove za koje je dokazano da im je korist veća od rizika mogu može se staviti u promet. To bolesnicima osigurava pristup potrebnom liječenju bez izlaganja neprihvatljivim nuspojavama.

Klinička ispitivanja obično uključuju ograničeni broj bolesnika tijekom definiranog vremenskog razdoblja u kontroliranim uvjetima. U stvarnom životu veća i raznolikija skupina bolesnika koristit će lijek. Ti bolesnici mogu imati druge bolesti i mogu uzimati druge lijekove. Neke manje česte nuspojave mogu se uočiti samo nakon što veći broj osoba duže vrijeme koristi lijek. Zbog toga je ključno nastaviti nadzor sigurnost svih lijekova dok se nalaze na tržištu.

Zašto se određene lijekove dodatno prati?

Dodatno praćenje i crni trokut uvedeni su novim europskim zakonodavstvom za praćenje sigurnosti lijekova koje se naziva novom farmakovigilancijskom legislativom, a koja je u Europskoj uniji stupila na snagu 2012. godine.

Svaki lijek odobren nakon 1. rujna 2013. godine, a koji je predmet dodatnog praćenja sadržavat će crni trokut u uputi o lijeku i sažetku opisa svojstava lijeka prilikom stavljanja u promet na tržišta EU.

Obveza dodatnog praćenja obuhvaća i neke lijekove odobrene u EU nakon 1. siječnja 2011. godine. Zbog toga će postojati prijelazno razdoblje za lijekove odobrene između siječnja 2011. i kolovoza 2013. godine dok njihove obnovljene upute o lijeku postupno ne nadomjeste starije zalihe uputa na tržištu EU.

Zašto je važno prijaviti sumnju na nuspojavu lijeka?

Prijavljivanjem nuspojava lijekova doprinosi se unapređenju sigurnosti njihove primjene, učinkovitoj zaštiti zdravlja pacijenata i poboljšanju javnog zdravlja.

Zdravstveni radnici u Republici Hrvatskoj obvezni su prijaviti svaku sumnju na nuspojavu lijeka HALMED-u putem obrasca za prijavu nuspojave. Pacijenti/korisnici lijeka koji sumnjaju da su razvili nuspojavu na lijek mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Što HALMED poduzima kako bi potaknuo prijavljivanje nuspojava?

HALMED kontinuirano potiče prijavljivanje sumnji na nuspojave lijekova od strane zdravstvenih radnika i pacijenata/korisnika lijeka. Osim što na nacionalnoj razini provodi javnu edukativnu kampanju kojom se promovira važnost prijavljivanja nuspojava i čitanja upute o lijeku, HALMED je pripremio i vodič kroz prijavljivanje nuspojava namijenjen pacijentima, koji se može preuzeti ovdje. Također, u kolovozu 2012. godine HALMED je prvi u svijetu započeo s korištenjem on-line aplikacije Uppsala Monitoring Centra, suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije kojom se pacijentima omogućuje aktivno i jednostavno sudjelovanje u praćenju sigurnosti primjene lijekova. Gotovo trostruki porast broja prijava sumnji na nuspojavu lijeka koje je HALMED od pacijenata/korisnika lijeka zaprimio u 2012. godini, kada je uvedena on-line aplikacija, u odnosu na 2011. godinu pokazuje da su pacijenti prepoznali svoju ulogu i značaj u prijavljivanju nuspojava.

Europska agencija za lijekove pripremila je informativni videozapis o značenju simbola crnog trokuta i koncepta dodatnog praćenja lijekova. Video možete pogledati ovdje.

Na vrh stranice