Lijekovi

Almirincomb 4 mg/5 mg tablete

Naziv lijeka Almirincomb 4 mg/5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-203071244
Djelatna tvar perindopril-tert-butilamin
amlodipinbesilat
Sastav jedna tableta sadrži 4 mg perindopril-tert-butilamina što odgovara 3,34 mg perindoprila i 5 mg amlodipina (u obliku besilata)
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-203071244-01]
Proizvođač Adamed Pharma S.A., Pabianice, Poljska
Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 27.11.2019.
Rok rješenja 27.11.2024.
Klasa UP/I-530-09/18-01/94
Urbroj 381-12-01/70-19-15
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09BB04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak