Lijekovi

Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete

Naziv lijeka Amicor H 20 mg/12,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-509637593
Djelatna tvar lizinopril dihidrat
hidroklorotiazid
Sastav jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg hidroklorotiazida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-509637593-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-509637593-02]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 22.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/528
Urbroj 381-12-01/70-15-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09BA03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog raka kože povezanog s primjenom hidroklorotiazida 17.10.2018. Alkaloid, Belupo, Berlin-Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim International, Farmal, Genericon, Pharma, Jadran Galenski laboratorij, Krka - farma, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, PharmaSwiss, Pliva, Sandoz, sanofi-aventis i Stada
Povratak