Lijekovi

Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Atorvastatin PharmaS 20 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-694192988
Djelatna tvar atorvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadržava 20 mg atorvastatina u obliku atorvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb
Datum rješenja 30.10.2015.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 24.02.2023.*
Klasa UP/I-530-09/14-02/540
Urbroj 381-12-01/70-15-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Atorvastatin

20 mg

filmom obložena tableta

Povratak