Lijekovi

Tulip 20 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tulip 20 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Atorvastatin Sandoz 20 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-751497399
Djelatna tvar atorvastatinkalcij trihidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg atorvastatina u obliku atorvastatinkalcij trihidrata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Lek S.A., Strykow, Poljska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 22.12.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/264
Urbroj 381-12-01/38-17-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Atorvastatin

20 mg

filmom obložena tableta

Povratak