Lijekovi

Azitromicin PharmaS 500 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Azitromicin PharmaS 500 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-142938149
Djelatna tvar azitromicin dihidrat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg azitromicina u obliku azitromicin dihidrata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 3 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-142938149-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 05.09.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/03
Urbroj 381-12-01/70-19-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01FA10
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o povećanoj stopi recidiva hematoloških maligniteta i smrtnosti kod bolesnika podvrgnutih transplantaciji hematopoetskih matičnih stanica (HSCT) liječenih azitromicinom 02.05.2018. Belupo lijekovi i kozmetika, Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Krka-Farma d.o.o., PharmaS d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o.
Povratak