Lijekovi

Betaserc 16 mg tablete

Naziv lijeka Betaserc 16 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-070232989
Djelatna tvar betahistindiklorid
Sastav jedna tableta sadrži 16 mg betahistindiklorida
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.04.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/378
Urbroj 381-12-01/30-16-27
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N07CA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Betahistin

16 mg

tableta

Povratak