Lijekovi

Betaserc 24 mg tablete

Naziv lijeka Betaserc 24 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-722180471
Djelatna tvar betahistindiklorid
Sastav jedna tableta sadrži 24 mg betahistindiklorida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-722180471-01]
50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-722180471-02]
Proizvođač Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 29.04.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/379
Urbroj 381-12-01/30-16-23
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N07CA01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak