Lijekovi

Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Bikalutamid JGL 50 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-209069197
Djelatna tvar bikalutamid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg bikalutamida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-209069197-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 12.03.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/167
Urbroj 381-12-01/38-18-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L02BB03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak