Lijekovi

Blocar 5 mg tablete

Naziv lijeka Blocar 5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-736520742
Djelatna tvar ramipril
Sastav jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-736520742-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 28.12.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/64
Urbroj 381-12-01/30-16-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C09AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak