Lijekovi

Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

Naziv lijeka Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju
Broj odobrenja HR-H-492814061
Djelatna tvar bortezomib
Sastav jedna bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)
Farmaceutski oblik prašak za otopinu za injekciju
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s praškom, u kutiji  [HR-H-492814061-01]
Proizvođač S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Bukurešt, Rumunjska
Nositelj odobrenja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, Hafnarfjordur, Island
Datum rješenja 16.07.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/180
Urbroj 381-12-01/38-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XG01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
Povratak