Lijekovi

Brufen 400 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen 400 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-290369954
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-290369954-01]
Proizvođač Famar S.A., Anthoussa, Attiki, Grčka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 06.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/790
Urbroj 381-12-01/154-22-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak