Lijekovi

Brufen 400 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen 400 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje 30 tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Famar S.A., Anthoussa, Attiki, Grčka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.06.2016.
Rok rješenja 12.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/348
Urbroj 381-12-01/30-16-34
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak