Lijekovi

Brufen 600 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen 600 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-794772028
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-794772028-01]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Famar A.V.E. , Anthoussa Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 06.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/791
Urbroj 381-12-01/154-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak