Lijekovi

Brufen 600 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen 600 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar ibuprofenum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 600 mg
Pakiranje 30 tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Famar S.A., Anthoussa, Attiki, Grčka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 01.06.2016.
Rok rješenja 12.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/345
Urbroj 381-12-01/30-16-38
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg ibuprofena
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak