Lijekovi

Brufen Effect 400 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen Effect 400 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-334193871
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-334193871-01]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-334193871-02]
Proizvođač Famar S.A., Anthoussa, Attiki, Grčka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 06.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/64
Urbroj 381-12-01/154-22-07
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak