Lijekovi

Brufen Effect Rapid 684 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Brufen Effect Rapid 684 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-922117795
Djelatna tvar ibuprofenlizin
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 684 mg ibuprofenlizina, što odgovara 400 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-922117795-01]
12 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-922117795-02]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-922117795-03]
Proizvođač Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 02.11.2022.
Rok rješenja 01.06.2026.
Klasa UP/I-530-09/19-01/81
Urbroj 381-12-01/154-22-09
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Povratak