Lijekovi

Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Naziv lijeka Brufen SR 800 mg tablete s produljenim oslobađanjem
Djelatna tvar ibuprofen
Sastav jedna filmom obložena tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 800 mg ibuprofena
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta s produljenim oslobađanjem
Pakiranje 30 (3x10) filmom obloženih tableta s produljenim oslobađanjem u bijelom neprozirnom blisteru, u kutiji
Proizvođač Famar S.A., Anthoussa Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 06.06.2016.
Rok rješenja 12.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/347
Urbroj 381-12-01/30-16-32
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak