Lijekovi

Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata

Naziv lijeka Budelin Novolizer 200 mikrograma/dozi prašak inhalata
Raniji naziv Tafen Novolizer 200 µg prašak za inhaliranje
Broj odobrenja HR-H-730386222
Djelatna tvar budezonid
Sastav jedna inhalacijska doza sadržava 200 mikrograma budezonida
Farmaceutski oblik prašak inhalata
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 uložak i 1 inhalator (200 doza), u kutiji  [HR-H-730386222-01]
1 uložak (200 doza), u kutiji  [HR-H-730386222-02]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited, t/a Mylan Dublin Respiratory, Dublin 13, Irska
A&M Stabtest GmbH, Mainz, Njemačka
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 31.01.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/471
Urbroj 381-12-01/30-18-27
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R03BA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak