Lijekovi

Clavius 875 mg/125 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Clavius 875 mg/125 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-437884415
Djelatna tvar amoksicilin trihidrat
kalijev klavulanat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 875 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline, u obliku kalijevog klavulanata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 12 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-437884415-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Laboratorio Reig Jofre S.A., Toledo, Španjolska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 21.02.2020.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 19.12.2022.*
Klasa UP/I-530-09/19-02/50
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01CR02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak