Lijekovi

KlavoPhar 875 mg/125 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka KlavoPhar 875 mg/125 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Amoksicilin/Klavulanat PharmaS 875 mg/125 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-193582528
Djelatna tvar amoxicillinum, acidum clavulanicum
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 875 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u obliku kalijevog klavulanata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-193582528-01]
Proizvođač PharmaS d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja PharmaS d.o.o., Radnička cesta 47, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 25.07.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/782
Urbroj 381-12-01/30-19-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J01CR02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak