Lijekovi

Darob mite 80 mg tablete

Naziv lijeka Darob mite 80 mg tablete
Djelatna tvar sotalolklorid
Sastav jedna tableta sadrži 80 mg sotalolklorida
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje 50 (5x10) tableta u blister (PP/Al) pakovanju, u kutiji
50 (5x10) tableta u blister (PVC/Al) pakovanju, u kutiji
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 22.03.2016.
Rok rješenja 06.06.2018.
Klasa UP/I-530-09/12-02/474
Urbroj 381-12-01/70-16-13
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak