Lijekovi

Darob mite 80 mg tablete

Naziv lijeka Darob mite 80 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-568089214
Djelatna tvar sotalolklorid
Sastav jedna tableta sadrži 80 mg sotalolklorida
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.12.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/535
Urbroj 381-12-01/154-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak