Lijekovi

Dramina 50 mg tablete

Naziv lijeka Dramina 50 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-745750690
Djelatna tvar dimenhidrinat
Sastav jedna tableta sadrži 50 mg dimenhidrinata
Farmaceutski oblik tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 5 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-745750690-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-745750690-02]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka
Datum rješenja 31.03.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/329
Urbroj 381-12-01/30-15-12
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK R06AA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak