Lijekovi

Dualtis 1000 mg meke kapsule

Naziv lijeka Dualtis 1000 mg meke kapsule
Broj odobrenja HR-H-550928853
Djelatna tvar etilni[90]esteri omega-3 kiselina
Sastav jedna kapsula sadrži: etilni [90] esteri omega-3 kiselina 1000 mg, koji sadrže 840 mg etilnih estera eikosapentaenoatne kiseline (EPA) (46%) i etilnih estera dokosaheksaenoatne kiseline (DHA) (38%), uključujući 4 mg antioksidansa alfa-tokoferola (pomiješan s biljnim uljem npr. sojinim)
Farmaceutski oblik kapsula, meka
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 kapsula u bočici, u kutiji  [HR-H-550928853-01]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 23.12.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/505
Urbroj 381-12-01/38-19-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AX06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o povišenom riziku od atrijske fibrilacije, ovisnom o dozi lijeka, u bolesnika koji su liječeni lijekovima koji sadrže etilne estere omega-3 kiselina te boluju od kardiovaskularnih bolesti ili imaju kardiovaskularne rizične faktore 08.11.2023. Viatris Hrvatska d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Omega-3 kiseline

1000 mg

kapsula, meka

Povratak