Lijekovi

Dulcolax 5 mg obložene tablete

Naziv lijeka Dulcolax 5 mg obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-041405896
Djelatna tvar bisakodil
Sastav 1 obložena tableta sadrži 5 mg bisakodila
Farmaceutski oblik obložena tableta
Proizvođač Delpharm Reims S.A.S., Reims, Francuska
Nositelj odobrenja Opella Healthcare France SAS, 157 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-Sur-Seine, Francuska
Datum rješenja 01.11.2021.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/403
Urbroj 381-12-01/154-21-15
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK A06AB02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak