Lijekovi

Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel

Naziv lijeka Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel
Broj odobrenja HR-H-753613005
Djelatna tvar levodopa
karbidopa hidrat
Sastav 1 ml gela sadrži 20 mg levodope i 5 mg karbidope hidrata
Farmaceutski oblik intestinalni gel
Proizvođač Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norveška
AbbVie Logistics B.V., JV Zwolle, Nizozemska
Nositelj odobrenja AbbVie d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 30.05.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/307
Urbroj 381-12-01/70-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N04BA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 4

Pakiranja

Povratak