Lijekovi

Duphaston 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Duphaston 10 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar didrogesteron
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg didrogesterona
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje 20 (1x20) tableta u blisteru, u kutiji
42 (3x14) tableta u blisteru, u kutiji
Proizvođač Abbott Biologicals B.V., Olst, Nizozemska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb
Datum rješenja 02.02.2016.
Rok rješenja 31.12.2017.
Klasa UP/I-530-09/12-02/162
Urbroj 381-12-01/14-16-14
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK G03DB01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak