Lijekovi

Efferalgan 80 mg čepići

Naziv lijeka Efferalgan 80 mg čepići
Broj odobrenja HR-H-284715730
Djelatna tvar paracetamol
Sastav 1 čepić sadrži 80 mg paracetamola
Farmaceutski oblik čepić
Proizvođač UPSA SAS, Le Passage, Francuska
UPSA SAS, Agen, Francuska
Nositelj odobrenja UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, Rueil-Malmaison, Francuska
Datum rješenja 20.12.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/478
Urbroj 381-12-01/70-19-30
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK N02BE01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Povratak