Lijekovi

Elidel 10 mg/g krema

Naziv lijeka Elidel 10 mg/g krema
Broj odobrenja HR-H-820593463
Djelatna tvar pimekrolimus
Sastav jedan gram kreme sadrži 10 mg pimekrolimusa
Farmaceutski oblik krema
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 tuba s 30 g kreme, u kutiji  [HR-H-820593463-01]
Proizvođač MEDA Manufacturing Merignac, Merignac Cedex, Francuska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 04.08.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/19-02/106
Urbroj 381-12-01/38-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK D11AH02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak