Lijekovi

Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-088638189
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u perforiranom blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-088638189-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-088638189-02]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Mylan S.A.S., 117 Allee des Parcs, Saint Priest, Francuska
Datum rješenja 27.06.2017.
Rok rješenja 27.06.2022.
Klasa UP/I-530-09/16-01/113
Urbroj 381-12-01/70-17-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EB02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak