Lijekovi

Erlotinib Viatris 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Viatris 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-088638189
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-088638189-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-088638189-02]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 22.03.2024.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/127
Urbroj 381-12-01/171-24-31
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EB02
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak