Lijekovi

Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-210023282
Djelatna tvar etorikoksib
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 60 mg etorikoksiba
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-210023282-01]
Proizvođač Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irska
Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 01.07.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/167
Urbroj 381-12-01/154-22-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK M01AH05
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak